Skarlet Albert

Kuchnia bałkańska

"Kraje bałkańskie, łączą tradycje kulturowe, historia, języki, należące do tzw. ligi bałkańskiej. Wspólne położenie na terenie Imperium Rzymskiego, Bizancjum, niewola turecka w czasach Imperium Osmańskiego, odcisnęły ten sam ślad.
„Kocioł bałkański”, to wielonarodowościowe społeczeństwa, współistniejący obok siebie chrześcijanie (głównie prawosławni) i muzułmanie. Ten sam tradycjonalizm, obyczaje, muzyka… wspólne cechy kuchni. Te same potrawy, spotykamy w Bułgarii, w Grecji, w Serbii, w Macedonii… Często, nawet ich nazwy brzmią identycznie lub podobnie.
O Kuchni bałkańskiej, opowiemy na przykładzie przedstawicielki regionu, tradycjonalistki Bułgarii.

Od 2 do 10000 znaków